Disclaimer

1. eTopUp.SR is niet aansprakelijk of schendt haar verplichtingen niet, als er een volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn taken en verplichtingen is veroorzaakt, door een natuur ramp, brand, regering of een andere derde partij, oorlog, burgerlijke onrust, opstand, embargo, onvermogen om met derden te communiceren om welke reden dan ook, uitval van een computer of netwerk of afrekeningssysteem, uitval of vertraging in een mobiel telefoonnetwerk, voorkomen of belemmeren van het verkrijgen van zendtijd, energie of andere benodigdheden, arbeidsgeschillen van welke aard dan ook, te late of foutieve betaling door een agent of om een ​​andere reden (al dan niet soortgelijk aan een van de bovenstaande) buiten de controle van eTopUp.SR.

2. eTopUp.SR is niet aansprakelijk voor fouten ontstaan, door informatie die u verkeerd heeft ingevoerd.

3. Giftcards worden niet volledig of gedeeltelijk ingeruild tegen contanten of een ander betaalmiddel.

4. Bij verlies of diefstal van uw Giftcards zal door eTopUp.SR geen schadevergoeding worden betaald.